• NL
 • EN

 BEL ONS: +31 (0)45-5748190     |

 

U bent hier

Privacy Verklaring

* - * Verzameling van informatie * - *
 
A1Touch Solution BV A1Touch Solution BV, gevestigd aan Hogeweg 21 6367 BA Voerendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:https://www.a1touchsolution.nl  Hogeweg 21 6367 BA Voerendaal +31 (0)45 5748190
 
Mevrouw Lambers-Maussen is de Functionaris Gegevensbescherming van A1Touch Solution BV.  Zij is te bereiken via maussen@a1touchsolution.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
 
A1Touch Solution BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maussen@a1touchsolution.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
A1Touch Solution BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • A1Touch Solution BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
 
A1Touch Solution BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A1Touch Solution BV) tussen zit
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
A1Touch Solution BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar voor potentiele ingeschreven klanten (die geen order hebben geplaatst) en 7 jaar voor klanten die minimaal 1 bestelleng hebben geplaatst (verplichting van belastingdienst).
 
Delen van persoonsgegevens met derden
 
A1Touch Solution BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 
A1Touch Solution BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

* - * Auteursrechten * - * Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, audio / videoclips en streams, en software is het eigendom van A1touch Solution BV, die allemaal wordt beschermd door de auteursrechtwetten van de Europese Unie en wereldwijd door verschillende wetten en verdragen inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Elk gebruik, inclusief reproductie, wijziging, distributie, verzending, herpublicatie, weergave of uitvoering van inhoud op deze site is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A1touch Solutions BV / A1touch.com, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

* - * Handelsmerken * - * A1touch Solution BV is een geregistreerd handelsmerk van A1touch solutions BV in de Benelux. Andere handelsmerken van A1touch Solution BV kunnen van tijd tot tijd ook op deze site worden toegevoegd. Om verwarring onder onze bezoekers te voorkomen, mogen de handelsmerken en servicemerken van A1touch Solutions BV / A1touch.com op geen enkele manier worden gebruikt in verband met producten of services die geen product of service van A1touch Solution BV zijn

* - * Disclaimer * - * DEZE SITE WORDT DOOR A1touch Solution BV GELEVERD OP "AS IS" -BASIS EN A1touch Solution BV BIEDT GEEN ENKELE VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN INBEGREPEN OP DEZE SITE. VOOR ZOVER VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOESTAAN, WIJST A1touch Solution BV ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. A1touch Solution BV IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE.

* - * Toegepaste wet * - * Deze site is gemaakt en beheerd door A1touch Solution BV. De wetten van Nederland en / of de Europese Unie zijn van toepassing op deze disclaimers, voorwaarden, bepalingen en mededelingen, zonder enig effect van conflictprincipes van wetten. A1touch Solution BV behoudt zich het recht voor om op enig moment deze site en alle disclaimers, voorwaarden en mededelingen op deze site te wijzigen.

* - * Links * - * Deze site bevat links naar andere sites. A1touch Solution BV is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites.

*-*Veiligheid*-* Deze site heeft beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder onze controle te beschermen. Wij maken gebruik van standaard SSL-verbindingen tijdens het bestelproces van producten of online donaties om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens tijdens het winkelen worden gecodeerd en beveiligd.